Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

Svojstva materijala za filtriranje

     U principu, materijal za filtriranje koji se koristi za izradu vazdušnih filtara je filtarska hartija koja sadrži celulozna vlakna impregnisana fenolnim smolama, epoksidom i akrilom. Impregnisanje celuloznih vlakana štiti filtar od vode, ulja i isparenja goriva. U modernim materijalima često se koristi dodatak od sintetičkih vlakana koja povećavaju efikasnost filtriranja i apsorpciju nečistoća. Takođe, proizvode se materijali za filtriranje koji su u potpunosti sintetički - netkani materijali koji su, zahvaljujući specifičnoj strukturi, sposobni da zadrže znatno više nečistoće nego tradicionalna filtarska hartija i da duže vreme održe povišenu efikasnost i nisku otpornost na protok. Posebno dobri rezultati dobijaju se upotrebom dva ili čak tri sloja materijala, od kojih svaki ima različitu strukturu i svojstva filtriranja. Vazduh se, prolazeći kroz svaki sloj, filtrira selektivno od nečistoća raznih dimenzija. Ove karakteristike dovode do porasta apsorpcije i povišene efikasnosti filtriranja.

 

Najnoviji Uniflux filtri