Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

Filtri za kabinu sa aktivnim ugljem

   Filtri za kabinu sa aktivnim ugljem predstavljaju posebnu grupu filtara. Sredina za filtriranje sastoji se od dva spoljna sloja proizvedena od sintetičke tkanine koja ima kapacitet zadržavanja čvrstih čestica i aerosola, uz efikasnost koja je jednaka efikasnosti standardnih filtara za kabinu. Pored toga, postoji još jedan sloj sredine za filtriranje koji se nalazi između tkanih filtara - sloj granulata aktivnog uglja koji iz vazduha filtrira štetne gasove. Aktivni ugalj ima poroznu strukturu, sličnu grafitu. Privlači štetne gasove na površini, zahvaljujući efektu apsorpcije. Specifična površina jednog grama aktivnog uglja dostiže i 900 m2, tako da zapremina zaustavljenih gasova može biti velika. Praktično, zapremina aktivnog uglja u filtru dozvoljava uklanjanje približno 90% štetnih gasova, kao što su ozon, hidrokarbonati, sumporna i azotna jedinjenja za sve vreme eksploatacije filtra.

 

Najnoviji Uniflux filtri