Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

moderne strukture

      Ulošci modernih filtara za gorivo izrađeni u skladu sa ECO tehnologijom projektuju se uz uzimanje u obzir lake neutralizacije nakon perioda rada. Stoga se ovi ulošci proizvode bez metalnih delova, dok se donji i srednji delovi proizvode od moderne plastike otporne na gorivo. Nepostojanje metalnih delova u ECO ulošcima dozvoljava sagorevanje uložaka u pećima bez demontiranja i selektovanja komponenti. Ovi ulošci nemaju spoljna kućišta od filtarske hartije (kao kod tradicionalnih modela) jer sredina za filtriranje ima veću krutost, a razdvajanje nabora dozvoljava veći pritisak na bočne površine nabora za vreme filtriranja kroz nabore sredine za filtriranje.

 

Najnoviji Uniflux filtri