Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

Vazdušni filtri za kamione

                    

     Dizel motori koji pokreću kamione, mašine, terenska vozila, uređaje, građevinske i poljoprivredne mašine koriste znatno više vazduha nego automobili, zahvaljujući većoj snazi. Takođe, godišnji obim rada, računato po broju pređenih kilometara ili radnih časova je nekoliko puta veći. Obezbeđivanje dugog radnog veka zahteva naročita svojstva vazdušnih filtara. Potreban randman za efikasno filtriranje nečistoća je 99,9%, što je više nego za automobile. Takođe, apsorpcija nečistoća treba da bude visoka i zbog dugih perioda između dve zamene uložaka (nekoliko puta više nego kod automobila). Svi ovi faktori dovode do čvrstih vazdušnih filtara velikih dimenzija za kamione, gde površina sredine za filtriranje često dostiže 10m2.

 

Najnoviji Uniflux filtri