Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

značaj zadnjeg ventila protiv curenja

     U principu, zadnji ventil protiv curenja je u obliku gumene membrane pored donjeg dela poklopca filtra tipa lonac. Membrana pokriva otvore kroz koje kontaminirano ulje prolazi kroz filtar i štiti od povratnog kretanja nakon što se motor isključi. Zadnji ventil protiv dreniranja smanjuje vreme suvog trenja ili čvrstog trenja između aktivnih delova motora i štiti od protoka ulja prema pumpi i ubrzava protok ulja prema aktivnim delovima pri pokretanju motora, naročito nakon dužeg prekida rada. Položaj u kojem je ušrafljen filter u motor određuje upotrebu ventila. Ako filtar deluje u položaju "pokrivanje" kao što je pokazano na donjoj slici, ulogu ventila uspešno preuzima gravitacija. Ventil je potreban kada je filtar ušrafljen bočno ili sa gornje strane u blok motora.

 

Najnoviji Uniflux filtri