Izaberi jezik : Romana English Italiano Deutsch Français Español Magyar Русский عربي
Login | Register
 
 
 

Filtri za gorivo

     Filtri za gorivo zadržavaju nečistoće iz goriva, benzina, nafte, pa čak i iz instalacija za tečni plin, čime obezbeđuju efikasnu zaštitu nekih komponenti sistema goriva u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem od brzog habanja. Goriva sadrže nečistoće koje su nastale u toku proizvodnje i distribucije. Prašina, garež sa spoljnih površina rezervoara, voda i mikroorganizmi mogu dovesti do brzog habanja injektora, pumpe i ventila za regulisanje pritiska na modernim motorima. Stoga svaki sistem za gorivo ima filtre koji su optimalno prilagođeni zahtevima motora, kvalitetu goriva i željenim uslovima eksploatacije. Zahtevi za filtre su vrlo visoki. Za moderne motore zahteva se filtriranje čestica nečistoća dimenzija 3 ÷ 5 μm uz efikasnost od 90%. U većini slučajeva, da bi se postigla veća efikasnost, u sistemu za gorivo se instalira više filtara. U poređenju sa filtriranjem ulja, kod filtriranja goriva ne postoje ventili za skretanje koji bi omogućili protok goriva kada su filtri zapušeni, jer se zna da samo čisto gorivo treba da stigne u cilindar. Tako da je bolje da se motor zaustavi zbog zapušenih filtara nego da radi sa nefiltriranim gorivom.

 

Najnoviji Uniflux filtri